+48 22 100 35 16

NR ID EPU: 2443

warszawa.andryszczyk@komornik.pl

O Kancelarii

Kancelarię komorniczą założyłem w 2017 roku. Dziś tworzę ją wspólnie z wykwalifikowanym zespołem. Nieustannie poszerzana wiedza i wieloletnie doświadczenie to kluczowe elementy sukcesu w pomyślnej realizacji czynności dotyczących egzekucji sądowej. W codziennej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania i wykorzystujemy innowacyjne technologie, które wraz z przyjętymi modelami współpracy oraz niestandardowym podejściem do zadań mają pozytywny wpływ zarówno na współpracę z wierzycielem, jak i na wynik egzekucji.

 

W naszej kancelarii kierujemy się trzema podstawowymi zasadami: szacunkiem dla siebie i innych, rzetelnością i pełną odpowiedzialnością za wszystkie podejmowane działania.

W mojej kancelarii wykorzystuję najnowsze systemy informatyczne:

OGNIVO

Elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników (również w bankach spółdzielczych na terenie całego kraju)

EKW

Elektroniczny system umożliwiający ustalenie czy dłużnik posiada nieruchomość natychmiast po wysłaniu zapytania.

ZUS PUE

Elektroniczne zapytania do ZUS celem ustalenia majątku oraz źródeł dochodów dłużnika.

KOMORNIK OnLine

System umożliwia podgląd sprawy z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

CEPiK 2.0

Elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

EPUAP (E-SĄD)

Obsługa wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej (ID komornika w systemie EPU: 2443 )